O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie robocze "Cooperation in the field of Animal Sciences" [2016-04-28 07:45:57]

Na podstawie porozumienia podpisanego 1 września 2015 r. między polskimi jednostkami (Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – PIB w Puławach) oraz holenderskim Uniwersytetem Wageningen UR (Grupa Nauk o Zwierzętach), w dniach 25-26 kwietnia br. w Puławach w siedzibie PIWet-PIB na zaproszenie Dyrektora Instytutu, prof. Krzysztofa Niemczuka, odbyło się spotkanie robocze konsorcjantów oraz przedstawicieli Centralnego Instytutu Weterynaryjnego (CVI) Lelystad, będącego częścią Uniwersytetu Wageningen. Ambasadę Królestwa Niderlandów na spotkaniu reprezentował Pan Martijn Homan oraz Pani Katarzyna Kowalczewska. Spotkanie robocze pod nazwą: “Cooperation in the field of Animal Sciences” dotyczyło omówienia zasad współpracy konsorcjantów, a w części szczegółowej miało za zadanie zdefiniowanie wspólnych obszarów badawczych między naszym Instytutem a Instytutem CVI z Lelystad w zakresie tematycznym „Animal Health”. Pierwszego dnia, w trakcie Dyskusji Strategicznej, omawiano możliwości współpracy naukowej i wdrożeniowej oraz oczekiwania przedstawicieli polskich jednostek wobec partnerów z Holandii. Prof. Jacek Kuźmak oraz dr hab. Mirosław Polak przedstawili strategię rozwoju naukowego Instytutu na najbliższe lata oraz wskazali obszary możliwej współpracy z partnerami z Holandii. Podobne zagadnienia przedstawił Dyrektor Instytutu PAN z Jastrzębca, prof. Jarosław Horbańczuk oraz prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W trakcie dyskusji podsumowującej tą część spotkania dr Martin Scholten (Managing Director Animal Scieces Group) z Wageningen zaproponował dalsze etapy rozwoju współpracy konsorcjantów i wskazał możliwe zakresy tematyczne przyszłych programów badawczych H2020. W drugiej części spotkania w ramach dyskusji ekspertów, 3 naukowców z CVI, przedstawicielka Instytutu PAN z Jastrzębca oraz 5 pracowników PIWet-PIB przedstawiło tematykę badawczą realizowaną w swoich jednostkach. Wykłady przedstawicieli naszego Instytutu dotyczyły: gorączki Q, badań epidemiologicznych nad ASF, AIV, HEV oraz Salmonella spp,, a także nowoczesnych technik badawczych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt (dr Monika Szymańska-Czerwińska, dr hab. Krzysztof Śmietanka, dr hab. Artur Rzeżutka, dr hab. Dariusz Wasyl oraz dr hab. Grzegorz Woźniakowski). Drugiego dnia, z udziałem Dyrektora Instytutu, prof. Niemczuka, prowadzono dyskusje tematyczne dotyczące możliwych obszarów współpracy ze specjalistami z Wageningen oraz CVI, czego efektem było zdefiniowanie 14 tematów badawczych. Spotkanie zakończyło się ustaleniem terminu i miejsca następnego spotkania konsorcjantów (początek lipca w Poznaniu) oraz wybraniem przedstawicieli do Komitetu Sterującego. Reprezentantem Instytutu został dr hab. Mirosław Polak.

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
Error was: