O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie dotyczące współpracy PIWet-PIB z ANSES oraz FLI w zakresie monitorowania chorób zwierząt wolno żyjących [2016-04-28 07:02:26]

W dniach 18-19 kwietnia br. delegacja naszego Instytutu w składzie: Jacek Karamon, Mirosław Polak, Marcin Smreczak, Krzysztof Śmietanka oraz Dariusz Wasyl, wzięła udział w spotkaniu dotyczącym monitorowania chorób zwierząt wolno żyjących, zorganizowanym przez ANSES w Paryżu. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytutu Friedrecha-Loefflera - FLI, z Niemiec. W pierwszym dniu uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących biernego oraz czynnego monitoringu chorób zwierząt wolno żyjących we Francji w odniesieniu do takich jednostek chorobowych jak: pomór klasyczny świń, choroba niebieskiego języka, gorączka zachodniego Nilu, wścieklizna oraz gruźlica. W drugim dniu przedstawiciele FLI omówili badania wśród zwierząt wolno żyjących prowadzone w Niemczech, rolę padłych dzików jako źródła szerzenia się afrykańskiego pomoru świń oraz monitoring grypy ptaków. Z kolei przedstawiciele naszego Instytutu zaprezentowali informacje dotyczące monitoringu grypy ptaków oraz gorączki zachodniego Nilu, badań w kierunku pomoru klasycznego świń oraz afrykańskiego pomoru świń u dzików, wścieklizny u zwierząt wolno żyjących, obecności pasożytów Trichinella spp. u dzików oraz Echinococcus spp. u lisów a także zagadnienia dotyczące oporności E.coli izolowanych od zwierząt wolno żyjących. Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją nad możliwościami prowadzenia wspólnych badań w zakresie monitorowania chorób zwierząt wolno żyjących.

errr

 

Powrót
Error was: