O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW [2016-03-22 10:08:51]

21 marca br. Instytut gościł Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krystiana Popławskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dyrekcji: Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych prof. Jacek Kuźmak oraz Sekretarz Naukowy prof. Mirosław Polak, jak również kierownicy komórek organizacyjnych Instytutu, w tym osoby odpowiedzialne za realizację zadań krajowych laboratoriów referencyjnych.
Podczas spotkania dyrektor Krzysztof Niemczuk omówił aktualne zadania realizowane przez PIWet-PIB-KNOW, w tym zadania programu wieloletniego – pod kątem jego unikalności w odniesieniu do podstawowych obowiązków państwa członkowskiego UE, czyli wykazania aktualnego statusu w zakresie chorób zakaźnych zwierząt i pozostałości substancji niepożądanych w żywności zwierzęcego pochodzenia i paszach. Ponadto omówił zadania krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie utrzymania i cyklicznego potwierdzania kompetencji przez Instytut, Laboratoriów wyznaczonych i zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii a tworzących system badań urzędowych.
Następnie, Pan Dyrektor Popławski przedstawił wizję funkcjonowania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, a także zadeklarował ścisłą współpracę z PIWet-PIB w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet