O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta przedstawicieli Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Produktów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie [2015-12-11 11:34:44]

W dniach 09-10 grudnia br. Instytut gościł przedstawicieli Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Produktów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych (SCIVP) we Lwowie: Pana Profesora Ihora Kotsiumbasa oraz współpracowników. Wizyta gości nawiązywała do 40-lecia działalności Instytutu we Lwowie, jak również 25-lecia współpracy pomiędzy PIWet-PIB i SCIVP.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę, jak również określono priorytety dotyczące wspólnych działań przez kolejne 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem aplikowania o naukowe projekty europejskie. Goście z Ukrainy docenili szczególnie ostatnie osiągnięcia PIWet – PIB, tj. uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz uzyskanie finansowania dla konsorcjum naukowego VET-TWIN, którego koordynatorem jest Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,: „Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety - budżet projektu  -  970 000 euro.

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet