O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Prawo ochronne na znaki towarowe PIWet [2015-10-26 10:55:28]

Decyzjami Urzędu Patentowego RP z dnia 19 stycznia, 24 lutego, 23 września oraz 20 października 2015 r., Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy uzyskał prawo ochronne na okres 10 lat na:
- znak towarowy słowny -  Państwowy Instytut Weterynaryjny (Z-425722);
- znak towarowy słowny PIWet (Z-425723);
- znak towarowy słowno-graficzny PIWet - logo (Z-425675);
- znak towarowy słowny - Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego (Z-425978);
- znak słowny WCKP (Z-425979).

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet