O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Pracownicy PIWet-PIB w Indiach [2015-10-22 09:28:42]

W dniach 5-9 października br. odbyła się misja ekspercka w Mumbai, Indie, w ramach współpracy między Komisją Europejską a rządem indyjskim (Capacity Building Initiative for Trade Development - CITD). W ramach tej misji pracownicy Zakładu Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (PIWet-PIB-KNOW) w Puławach: dr Kamila Mitrowska, dr Anna Gajda i mgr Tomasz Błądek zostali wytypowani przez Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (Technical Assistance and Information Exchange - TAIEX) Komisji Europejskiej i oddelegowani przez PIWet-PIB-KNOW, jako eksperci do przeprowadzenia szkolenia w zakresie metod oznaczania pozostałości leków weterynaryjnych w żywności. Udział ekspertów PIWet-PIB-KNOW w Puławach w projekcie KE możliwy był dzięki pozytywnym efektom rozmów, które z przedstawicielami KE w Delhi przeprowadził dyrektor Instytutu oraz Pan dr Marek Pirsztuk – Główny Lekarz Weterynarii, podczas Ich wizyty w Indiach wraz z delegacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w marcu br.

W szkoleniu, które odbyło się w Export Inspection Agency - Mumbai (Pilot Test House), reprezentowanym przez pana dyrektora S. G. Dwivedi, uczestniczyło 25 przedstawicieli rządowych i prywatnych laboratoriów biorących udział w badaniach kontrolnych pozostałości substancji chemicznych w żywności z terenu Indii. W trakcie pięciodniowego szkolenia, które obejmowało zarówno wykłady teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne w laboratorium, przekazano uczestnikom informacje dotyczące wdrażania unijnych wymagań dla prowadzenia kontroli substancji chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego (Dyrektywa Rady 96/23/WE) przez kraje eksportujące żywność do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kontroli leków weterynaryjnych w produktach akwakultury. Poruszane były kwestie dotyczące sposobu walidacji stosowanych procedur zgodnie z Decyzją Komisji 2002/657/WE, jak również interpretacji wyników oraz wymagań dla metod potwierdzających obecność pozostałości leków weterynaryjnych w żywności zwierzęcego pochodzenia. W szczególności zostały omówione i przedstawione metody oznaczania pozostałości chloramfenikolu, tetracyklin i sulfonamidów w rybach i produktach rybnych z zastosowaniem nowoczesnych technik chromatograficznych połączonych ze spektrometrią mas, które zostały opracowane i są stosowane w naszym Instytucie.

Spotkanie przebiegało w dobrej i konstruktywnej atmosferze przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu zadowolenia wśród uczestników.

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet