O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

III Kongres Nauk Rolniczych [2015-09-10 11:40:34]

10 września br. przedstawiciele PIWet-PIB: Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk, prof. dr hab. Andrzej Posyniak, prof. dr hab. Teresa Szprengier-Juszkiewicz, dr hab. Kinga Wieczorek prof. nadzw. oraz dr Jolanta Rola, uczestniczyli w  III Kongresie Nauk Rolniczych, zorganizowanym w Warszawie w Hotelu Airport Hotel Okęcie pod hasłem „Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Kongres poświęcony był zagadnieniom innowacji w sektorze rolno-spożywczym, nowym technikom i technologiom w produkcji rolniczej, przetwórstwie żywnościowym oraz rybołówstwie, a także działaniom na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W Kongresie wzięło udział około 500 osób, w tym przedstawiciele nauki i doradztwa rolniczego, przedstawiciele odbiorców wyników badań, instytucji i organizacji sektora rolno-spożywczego oraz przedstawiciele Rządu RP, Sejmu i Senatu, w tym Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Ambasad akredytowanych w Polsce.

Kongres podzielony był na siedem sesji panelowych. Prof. Krzysztof Niemczuk wspólnie z Panem Profesorem Mariuszem Piskułą (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie) oraz Panią Profesor Krystyną Gutkowską (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), był koordynatorem VI sesji panelowej, zatytułowanej „Bezpieczna żywność – zdrowy człowiek”. Podczas sesji prof. Niemczuk oraz prof. Andrzej Posyniak wygłosili wykład pt. „Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach –aktualna ocena zagrożeń oraz kierunki działań na najbliższe lata”.

Podczas Kongresu Pani Profesor Teresa Szprengier-Juszkiewicz została wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Udział dyrekcji oraz pracowników Instytutu został doceniony przez Pana Ministra Marka Sawickiego, czego dowodem jest poniżej załączone pismo.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/

http://kongres.cdr.gov.pl/index.php/pl/

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet