O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Seminarium dla laboratoriów badających mięso na obecność włośni [2015-10-13 13:47:40]

05 października 2015 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczy w Puławach odbyło się Seminarium dla laboratoriów badających mięso na obecność włośni oraz obrady tzw. „Okrągłego stołu”, w których wzięli udział zaproszeni specjaliści z wiodących europejskich laboratoriów włośnicowych. Organizatorem Seminarium był Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. włośnicy. W seminarium udział wzięło ponad 70 osób, byli to: wojewódzcy lekarze weterynarii (WLW), kierownicy zakładów higieny weterynaryjnej, powiatowi lekarze weterynarii (PLW), wojewódzcy koordynatorzy ds. włośnicy, lekarze wykonujący badanie oraz goście zagraniczni (Gerard van de Wetering, dr Alphonse Minani, dr Ing Stéphen Hennart, dr Nadia Bogatko). W trakcie seminarium prezentowano wyniki badań PT (dr Ewa Chmurzyńska), zasady korzystania z opracowanego w PIWet-PIB narzędzia do sterowania jakością badań (β-test), nowe metody badania mięsa na obecność włośni (PrioCHECK Trichinella AAD) i zasady monitoringu stad z użyciem testów ELISA.

W ramach seminarium zorganizowano obrady tzw. „Okrągłego stołu”,  których celem było ustalenie stanowiska w sprawie oceny mięsa w przypadku stwierdzenia obecności niektórych pasożytów, ujednolicenie toku postępowania w badaniu poubojowym oraz ustalenie zasad badania mięsa gatunków zwierząt dzikich dotychczas nieuznawanych za gatunki wektorowe. Obradom przewodniczył Kierownik Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. pasożytów Edoardo Pozio, a uczestniczyli w nich m.in. Przewodnicząca Międzynarodowej Komisji Włośnicowej prof. Joke van der Giessen (RIVM), dr Anne Mayer Sholl (BFR), prof. Antti Oksanen (EVIRA) dr Marieke Opsteegh (RIVM), prof. Elżbieta Gołąb (NIZP – PZH), dr Nadia Bogatko (NAU), prof. Krzysztof Szkucik (UP), prof. Jolanta Piekarska (UP), prof. Beata Szostakowska (GUM), prof. Zenon Sołtysiak (UP), dr Bogdan Konopka (WLW), prof. Tomasz Cencek, dr Jacek Karamon, dr Jacek Sroka, dr Ewa Bilska-Zając, dr Ewa Chmurzyńska, dr Mirosław Różycki oraz Powiatowi Lekarze Weterynarii i kierownicy ZHW. W efekcie przeprowadzonej dyskusji uzgodniono stanowisko w sprawie badania i oceny mięsa na obecność włośni i innych pasożytów, jak również zobligowano Krajowe Laboratorium Referencyjne do przekazania tych ustaleń Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet