O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Pozytywna ocena projektu w ramach programu Horyzont 2020 [2015-09-09 08:55:22]

8 września br. konsorcjum naukowe VET-TWIN, którego koordynatorem jest Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, uzyskało pozytywną ocenę projektu pt.: „Strengthening of scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety”, otrzymując finansowanie w ramach programu Twinning/Horyzont 2020. Projekt oceniała Agencja Wykonawcza KE (REA). Uzyskał on bardzo wysokie oceny w każdej z 3 kategorii (Excellence, Impact oraz Quality and efficiency of the implementation). Budżet projektu zaplanowanego na 36 miesięcy wynosi 970000 euro.

Członkami konsorcjum poza PIWet-PIB są: Instytut Analizy Ryzyka (BfR) w Berlinie oraz Duński Uniwersytet Techniczny (DTU) w Kopenhadze. Założeniem programów typu Twinning jest rozwój doskonałości naukowej w wybranej dziedzinie badań, w tym wypadku w naukach weterynaryjnych. Twinning, definiowany jako sieciowanie instytucji służy upowszechnianiu doskonałości i zapewnieniu szerszego uczestnictwa w badaniach europejskich partnerom z krajów o niższym potencjale innowacyjnym.

Projekt koordynowany przez PIWet-PIB ma na celu podniesienie rangi naukowej Instytutu, rozwój współpracy naukowej z partnerami z konsorcjum poprzez wspólne publikacje oraz aplikowanie o projekty badawcze UE, rozwój młodej kadry naukowej i zwiększenie jej mobilności oraz przygotowanie koncepcji współpracy z BfR oraz DTU w przyszłości, po zakończeniu realizacji tego projektu.

Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Jackowi Kuźmakowi, Panu Profesorowi Mirosławowi Polakowi, Pani Doktor Małgorzacie Olejnik oraz Pani Monice Banaszek za opracowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem projektu.

Krzysztof Niemczuk

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet