O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Polsko-Holenderskie porozumienie o współpracy [2015-09-07 09:39:00]

1 września br. dwa polskie instytuty badawcze (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu – inicjator porozumienia oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach) oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podpisały wstępne porozumienie o współpracy z holenderskim Uniwersytetem Wageningen UR (Grupa Nauk o Zwierzętach).

Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Królestwa Niderlandów na zaproszenie Ambasadora Pana Paula Bekkersa.

Podpisane porozumienie definiuje wspólne obszary zainteresowań, obejmujące: hodowlę, żywienie, zdrowie i dobrostan zwierząt. Obie strony wyraziły chęć promowania postępów w badaniach naukowych wśród hodowców i przedstawicieli biznesu oraz wspólnego aplikowania w programach badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój kontaktów między Polską i Holandią w zakresie nauk rolniczych, stwarza doskonałą okazję do rozwijania bliższej współpracy polskich jednostek naukowych z holenderskim Instytutem Wageningen. Kolejnym etapem tych działań będzie opracowanie przez obie strony bardziej szczegółowego programu współpracy. Od kilku lat Centralny Instytut Weterynaryjny (CVI) z Lelystad, z którym współpracują naukowcy z naszego Instytutu, jest częścią Uniwersytetu Wageningen.

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet