O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej PIWet-PIB VIII kadencji [2015-07-02 09:10:09]

167. posiedzenie Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach odbyło się 2 lipca 2015 r. Było to pierwsze posiedzenie Rady Naukowej VIII kadencji, rozpoczęto więc od wręczenia dyplomów powołania na członka Rady Naukowej PIWet-PIB. Następnie uchwalono Regulamin Rady, po czym wybrane zostało prezydium w składzie:

Przewodniczący RN - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak;

Zastępcy przewodniczącego: prof. dr hab. Jerzy Rola i dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw.;

Sekretarz - dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. nadzw.;

Zastępca sekretarza -  dr Grzegorz Woźniakowski.

Wybrano także komisje RN:

Komisję Doktorską w składzie:

1. prof. dr hab. Dariusz Bednarek

2. dr hab. Tomasz Cencek, prof. nadzw.

3. dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. nadzw.

4. prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek

5. dr hab. Mirosław P. Polak, prof. nadzw.

6. prof. dr hab. Andrzej Posyniak

7. dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw.

8. dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw.

oraz Komisję Oceny Kwalifikacji Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych w składzie:

  •  Dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. nadzw.
  •  Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
  •  Dr Marek Matras
  •  Prof. dr hab. Andrzej Posyniak
  •  Prof. dr hab. Jerzy Rola
  •  Dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw.
  •  Dr Grzegorz Woźniakowski
  •  Prof. dr hab. Jan F. Żmudziński

Na elektorów do Rady Głównej Instytutów Badawczych wybrani zostali: dr hab. Krzysztof Szulowski, prof. nadzw. i dr hab. Grzegorz Tomczyk.
Po ukonstytuowaniu się i wyborze wszystkich organów, Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr. hab. Krzysztofa Niemczuka, prof. nadzw. na stanowisko dyrektora PIWet-PIB wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.
W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora nauk weterynaryjnych mgr Magdalenie Zając oraz o wyborze trzech członków Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Kamili Mitrowskiej. Podjęła również uchwałę o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Grzegorza Tomczyka oraz zaopiniowała pozytywnie wnioski awansowe: dr. Joanny Sajewicz-Krukowskiej - na stanowisko adiunkta, a także mgr Edyty Świętoń, mgr Olimpii Kursy, mgr Eweliny Kowalczyk i mgr inż. Agnieszki Nawrockiej na stanowisko asystenta.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet