O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Obchody Jubileuszu 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu połączone z nadaniem tytułu doktora honoris causa Panu Prof. Zygmuntowi Pejsakowi [2015-06-02 12:30:13]

W dniach 28-29 maja br. dyrekcja oraz grono pracowników PIWet-PIB wzięli udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pierwszy dzień uroczystości obejmował Zjazd Absolwentów Wydziału połączony z Konferencją „Współczesne wyzwania i możliwości weterynarii”. Drugiego dnia natomiast miała miejsce Akademia Jubileuszowa z okazji 70-lecia Wydziału, podczas której został nadany honorowy tytuł doktora honoris causa Panu Profesorowi Zygmuntowi Pejsakowi, kierownikowi Zakładu Chorób Świń PIWet-PIB, wybitnemu specjaliście z zakresu chorób zakaźnych zwierząt, członkowi rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk oraz wielu krajowych i międzynarodowych komisji, rad i towarzystw naukowych, ekspertowi Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.
W imieniu dyrekcji, Rady Naukowej oraz pracowników PIWet-PIB serdecznie gratuluję Panu Profesorowi Zygmuntowi Pejsakowi nadania tytułu doktora honoris causa.

Krzysztof Niemczuk

Zdjęcia – źródło: http://www.up.wroc.pl/


errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet