O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Obchody Jubileuszu 70-lecia PIWet-PIB [2015-05-18 11:30:48]

15 maja br. uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 70-lecia istnienia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego, który, jako samodzielna instytucja naukowa, został utworzony na mocy dekretu Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1945 r. Uroczystości odbyły się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Bronisława Komorowskiego. Uczestniczyło w nich ponad 120 zaproszonych gości krajowych oraz zagranicznych, a także przedstawiciele wszystkich komórek organizacyjnych Instytutu. Gośćmi honorowymi Jubileuszu byli Pan Minister Dariusz Młotkiewicz - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz Pan dr Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto, uroczystość uświetnili swoją obecnością między innymi: Dorota Niedziela - Poseł na Sejm RP, Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Wojciech Olejniczak, Jerzy Chróścikowski - Senator RP, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marian Starownik - Wicewojewoda Lubelski, Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Przemysław Litwiniuk - Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Magdalena Zasępa – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Marek Pirsztuk - Główny Lekarz Weterynarii oraz dr Kazimieras Lukauskas – przedstawiciel regionalny Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w Moskwie.

Po oficjalnym powitaniu gości przez Dyrektora Instytut prof. Krzysztofa Niemczuka, Pan Minister Dariusz Młotkiewicz odczytał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej list gratulacyjny, a następnie wręczył odznaczenia państwowe pracownikom Instytutu.

Następnie, Pan Marek Sawicki w swoim wystąpieniu podkreślił wysoką pozycję Instytutu w polskim i światowym środowisku naukowym, jak również podziękował za tworzony przez dyrekcję i pracowników PIWet-PIB dorobek naukowy. Ponadto, Pan Minister nadał pracownikom PIWet-PIB odznaki honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa".

Kolejnym punktem Jubileuszu były wystąpienia Pana dr. Marka Pirsztuka oraz Pana Marszałka Sławomira Sosnowskiego, jak również wykład Dyrektora PIWet-PIB na temat roli i wyzwań, jakie stały przed Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w ostatnim dziesięcioleciu. Następnie, został przedstawiony film, na którym dr Bernard Vallat – Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt w Paryżu zwrócił się bezpośrednio do uczestników uroczystości z gratulacjami. Pan dr Vallat oddelegował na uroczystość Jubileuszu dr. Kazimierasa Lukauskasa, który zaprezentował interesujący wykład pt. „The World Organization for Animal Health (OIE)”. Wykład wygłosił również dr Thierry Pineau – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Zwierząt INRA.

Ponadto, podczas uroczystości prof. Niemczuk wręczył pracownikom medale za długoletnią pracę w Instytucie.

Uroczyste adresy
Grawertony
Odznaczenia i Medale
Zdjęcia z obchodów Jubileuszu 70-lecia PIWet-PIB

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet