O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wyróżnienie dla Instytutu. PIWet-PIB - Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym [2015-04-24 11:33:27]

Decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pani prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej -nr 05-1/KNOW2/2015 z dnia 15 kwietnia br., konsorcjum naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność" z udziałem PIWet-PIB uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Liderem Konsorcjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, a członkami poza naszym Instytutem są: Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Główne cele badawcze Konsorcjum są bezpośrednio oparte na priorytetach Krajowego Programu Badań i dotyczą: (1) ochrony bioróżnorodności w zrównoważonej produkcji rolniczej oraz (2) zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Powołane do życia Konsorcjum Naukowe, skupia jednostki naukowe reprezentujące najwyższej klasy warsztat badawczy i diagnostyczny oraz kadrę dydaktyczno-naukową. Członkowie konsorcjum to uczelnie i instytuty należące do kategorii A+ oraz A w ocenie jednostek naukowych MNiSW za lata 2009-2012.

Status KNOW otrzymują flagowe jednostki polskiej nauki. Konsorcjum w ciągu pięciu lat otrzyma do 50 mln zł dodatkowego finansowania. Środki przeznaczane są m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, a także na zatrudnianie pracowników naukowych z zagranicy.

Otrzymanie statusu KNOW jest wybitnym osiągnięciem PIWet-PIB, podkreślającym jego wiodącą rolę w obszarze ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności i pasz.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet