O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej PIWet-PIB VII kadencji [2015-04-19 09:27:19]

15 kwietnia br. odbyło się 166. – ostatnie w tej kadencji, posiedzenie Rady Naukowej PIWet-PIB. W części poświęconej sprawom organizacyjnym Rada zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej i usługowej oraz sprawozdanie finansowe za 2014 r; wyraziła również pozytywną opinie dla planów: rzeczowego i finansowego na rok 2015; zaopiniowała działalność dyrektora Instytutu w 2014 r. i podjęła uchwałę o wystąpieniu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nagrodę dla dyrektora. Rada podjęła także szereg uchwał związanych z procedurą konkursową związaną z konkursem na dyrektora Instytutu.
W części personalnej Rada nadała stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych Dariuszowi Wasylowi oraz stopień doktora nauk weterynaryjnych: Ewelinie Patyrze, Arkadiuszowi Dorsowi i Maciejowi Durkalcowi; wszczęła przewody doktorskie pięciu osób: mgr Eweliny Kowalczyk, mgr. Sebastiana Maszewskiego, mgr Olimpii Kursy, mgr inż. Agnieszki Nawrockiej i mgr Edyty Świętoń.
Na zakończenie posiedzenia przewodniczący RN prof. dr hab. Zygmunt Pejsak i dyrektor PIWet-PIB dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. podziękowali członkom Rady za czteroletnią pracę, wręczając okolicznościowe adresy oraz zaprosili zebranych na uroczyste obchody 70-lecia działalności Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Ponadto, w związku z zakończeniem pracy w Instytucie Pani prof. Elżbiety Samorek-Salamonowicz, prof. Niemczuk oraz prof. Pejsak złożyli na ręce Pani Profesor podziękowania za wieloletnią pracę oraz wręczyli kwiaty.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet