O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Konferencja pt. Administracyjne uwarunkowania zwalczania afrykańskiego pomoru świń [2015-03-12 11:07:45]

2 marca br. Główny Lekarz Weterynarii dr Marek Pirsztuk oraz dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw. zorganizowali konferencję pt. „Administracyjne uwarunkowania zwalczania afrykańskiego pomoru świń”. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Środowiska.

 W konferencji, mającej miejsce w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego PIWet-PIB, wzięli udział ponadto: Pani Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz goście zagraniczni - Główny Lekarz Weterynarii Republiki Słowackiej, przedstawiciele służb weterynaryjnych Czech, Łotwy oraz Ukrainy, Radca Ambasady Rosji w Polsce, a także przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej, służb i instytucji współpracujących z Inspekcją Weterynaryjną, przedstawiciele związków producentów i hodowców zwierząt.

 Podczas konferencji, podzielonej na trzy Sesje naukowe, zostały wygłoszone wykłady nt. aktualnej sytuacji epizootycznej w Polsce w zakresie ASF, aspektów zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania tej choroby m.in. poprzez wdrażanie skutecznego programu bioasekuracji, dezynfekcję, kontrolę populacji dzików, administracyjne zasady zwalczania ASF czy roli mediów w czasie wystąpienia choroby zakaźnej.

 Konferencja przebiegła w atmosferze dużego zainteresowania uczestników - podczas dyskusji zostały poruszone m.in. zagadnienia związane z możliwościami redukcji pogłowia dzików, a przede wszystkim koniecznością współpracy służb i rolników w zakresie działań zabezpieczających oraz minimalizujących straty związane z występowaniem ASF.

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ

Copyright © 2018 - PIWet