O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

XXIX Krajowa Wystawa Rolnicza [2020-09-09 14:43:11]

 

W imieniu Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Krzysztofa Niemczuka, prof. Grzegorz Tomczyk i prof. Dariusz Bednarek brali udział w trzydniowej XXIX Krajowej Wystawie Rolniczej organizowanej w dniach 4-6 września 2020 r. w Częstochowie pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy.

Pierwszy dzień obchodów, który miał miejsce w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (ŚODR w Częstochowie) obejmował konferencję nt. „Budowania sieci kontaktów pomiędzy nauką i praktyką w województwie śląskim”. Konferencja ta dedykowana była wyłącznie doradcom i pracownikom ODR oraz zaproszonym przedstawicielom instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  na której zaprezentowano  kwestie transferu wiedzy i innowacji w produkcji żywności oraz zarys koncepcji platformy wymiany wiedzy i innowacji tworzonej w postaci zintegrowanej platformy doradczej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dostępnych baz danych.

Program drugiego dnia Wystawy przewidywał min. udział Pana Ministra J.K. Ardanowskiego (MRiRW), parlamentarzystów oraz przedstawicieli władz centralnych i lokalnych. Pan Minister w swoim wystąpieniu otwierającym wystawę wyeksponował rolę i wkład produkcji rolnej w gospodarkę i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju a także walory polskiej żywności w aspekcie zdrowotnym  i smakowitości wynikające z jej warunków wytwarzania w obszarach dużej bioróżnorodności, co warunkuje, że jest ona przedmiotem wysokiego eksportu do wielu krajów świata. Podkreślił też znaczący wkład finansowy w tworzenie krajowego PKB wynikający z produkcji rolnej.

Wystawa zgromadziła wielu wystawców różnych branż związanych z produkcją rolną, co obrazował szeroki wachlarz aktywności wielu podmiotów a w wśród licznych, także ekspozycję związaną  z wkładem Instytutów badawczych związanych z resortem rolnictwa, które posiadały wspólne stoisko. Rolę nauki i rolę instytutów badawczych Pan Minister wyeksponował podczas swojego ponownego wystąpienia na Konferencji odbytej w auli Jana Pawła II na Jasnej Górze. W tym miejscu skierował On słowa bezpośrednio do obecnych na sali Dyrektorów Instytutów w formie podziękowania i apelu o dalszy wkład nauki użytecznej dla rolnictwa wykorzystywanej w jego zarówno nowoczesnych aspektach, ale równocześnie z poszanowaniem walorów przyrodniczych Polski i tradycji. Pan Minister podkreślił uznanie dla rozwijającej się obecnie nowej formuły transferu wiedzy naukowej, która powinna docierać do szerokiego odbiorcy jakim jest polski rolnik, zachęcając do jeszcze szerszego wykorzystania min. struktur już istniejących jakim są ODR-y. Podczas Konferencji wyróżniono i wręczono nagrody oraz puchary dla wielu czołowych producentów rolnych. Wystawa pomimo ograniczeń pandemicznych była sukcesem organizacyjnym, za co należy się uznanie organizatorom.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkami:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/xxix-krajowa-wystawa-rolnicza

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/swieto-dziekczynienia-za-plony

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet