O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta delegacji Instytutu Zootechniki-Państwowego Instytutu Badawczego z Balic [2020-06-03 12:17:37]

 

 

29 maja br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Instytutu Zootechniki-PIB z Balic z Dyrekcją oraz pracownikami naszej jednostki. Instytut z Balic reprezentował Pan Dyrektor dr Krzysztof Duda, Z-ca Dyrektora ds. Nauki, prof. Sylwester Świątkiewicz, prof. dr hab. Katarzyna Ropka-Molik oraz dr Anna Arczewska-Włosek. W spotkaniu z naszej strony wzięli udział: Dyrektor Krzysztof Niemczuk, prof. Jacek Kuźmak, prof. Mirosław Polak, prof. Krzysztof Kwiatek, prof. Krzysztof Smietanka, prof. Grzegorz Tomczyk oraz prof. Piotr Jedziniak. W spotkaniu wziął udział także Pan dr Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii, członek Rad Naukowych w obydwu Instytutach, żywotnie zainteresowany funkcjonowaniem obydwu jednostek, zajmujących się sprawami produkcji zwierzęcej. Główny Lekarz Weterynarii podkreślił istotność wspólnych badań naukowych obydwu instytutów oraz wyraził troskę o aplikacyjny i wdrożeniowy charakter wyników badań naukowych - szczególnie w obszarze regulowanym prawnie. Pan Doktor Konopka mówił m.in. o pracach nad wdrożeniem platformy cyfrowej dla polskiej weterynarii z centralą w MRiRW w oparciu o istniejącą bazę danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ułatwi to funkcjonowanie wielu jednostek, w tym także naszego Instytutu, poprzez chociażby stosowanie kodów kreskowych badanych próbek, umożliwiając identyfikację badanych zwierząt w centralnej bazie danych dla całego kraju.

Otwierając spotkanie, prof. Krzysztof Niemczuk wskazał na chęć i konieczność zintensyfikowania wysiłków obu Instytutów celem poszerzenia możliwości współpracy naukowej, której efektem będą nie tylko publikacje i projekty naukowe, ale przede wszystkim bardziej efektywna oferta na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, m. in. w zakresie transferu wiedzy i opinii/ekspertyz administracyjnych użytecznych dla Ministerstwa i Głównego Inspektoratu Weterynarii. Na bazie wcześniej prowadzonych rozmów między obydwoma instytutami nt. współpracy naukowej, prof. Jacek Kuźmak przygotował 10 tematów badawczych do wspólnej dyskusji. Obejmowały one następujące zagadnienia: polimorfizm białka prionowego jeleniowatych w aspekcie przewlekłej choroby wyniszczającej (CWD),  ograniczanie stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, analiza transkryptomiczna komórek ptaków po zakażeniu wirusem grypy ptaków, identyfikacja markerów molekularnych związanych z wrażliwością kóz na zakażenie SRLV, transmisja alkaloidów pirolizydynowych z pasz do tkanek zwierzęcych, wpływ długotrwałego żywienia zwierząt paszami GMO na ich zdrowie, występowanie substancji przeciwbakteryjnych w nawozach organicznych oraz analiza obecności kokcydiostatyków w produkcji drobiarskiej. Dyrektor Krzysztof Duda z Instytutu Zootechniki podkreślił konieczność bliskiej współpracy obydwu jednostek MRiRW, działających we wspólnym obszarze zainteresowań, jakim jest produkcja zwierzęca. Wskazał na konieczność wzmocnienia lobbowania na rzecz polskiej nauki w Brukseli, zwłaszcza w aspekcie Wspólnej Polityki Rolnej i nowych projektów badawczych w ramach programu Horyzont-Europa. Inicjator spotkania, dyrektor Krzysztof Niemczuk, wyraził pełne poparcie dla inicjatyw współpracy naukowej obydwu jednostek omówionych w trakcie spotkania i wyraził nadzieję na skuteczne aplikowanie obydwu partnerów w przyszłych projektach finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych.

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet