O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Rozmowy polsko-ukraińskie [2020-03-02 12:09:20]

19 lutego br. prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniu Sekretarza Stanu Pana Szymona Giżyńskiego z Zastępcą Ministra Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy Panem Tarasem Kaczką. W spotkaniu uczestniczyli także: Główny Lekarz Weterynarii Pan Bogdan Konopka, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Tadeusz Łączyński, a także eksperci, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W trakcie spotkania omówione zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, w tym w zakresie wzajemnej wymiany handlowej dotyczącej towarów rolno-spożywczych. Sekretarz Stanu Pan Szymon Giżyński potwierdził gotowość strony polskiej do kontynuacji dialogu z partnerami ukraińskimi, zaznaczając jednocześnie, że istotnym elementem współpracy są identyfikacja ograniczeń i utrudnień występujących w wymianie handlowej oraz podejmowanie działań, celem ich eliminacji.

Omówiono też kwestię uzgodnienia wzorów świadectw weterynaryjnych na wybrane produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty mięsne.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polsko-ukrainska-wspolpraca-w-dziedzinie-rolnictwa

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet