O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta delegacji szwedzkiej w celu zacieśnienia współpracy w obszarze zapobiegania ASF [2020-02-06 12:10:31]

Na prośbę Szwedzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, reprezentowanej przez Pana dr Marka Goczkowskiego w dniach 3-4 lutego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym -  PIB zorganizowano spotkanie dla lekarzy weterynarii oraz łowczych poświęcone afrykańskiemu pomorowi świń w Polsce i Europie.
Wykłady dot. ASF poprowadził dr hab. Grzegorz Woźniakowski profesor instytutu, kierownik Zakładu Chorób Świń. Spotkanie to miało na celu podjęcie w Szwecji środków zmierzających do zminimalizowania wystąpienia ASF w tym kraju w populacji dzików oraz świń. Partnerzy ze Szwecji bardzo pozytywnie odnieśli się do przedstawionych informacji oraz żywią nadzieję na dalszą współpracę międzynarodową oraz wymianę wiedzy.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet