O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Podsumowanie działalności Konsorcjum Naukowego KNOW [2019-12-18 08:24:02]

W dniu 6 grudnia br. przedstawiciele instytutu uczestniczyli w konferencji podsumowującej działalność krajowego naukowego ośrodka wiodącego KNOW: „Zdrowe zwierzę-bezpieczna żywność” w latach 2015-2019.

 

Nasz Instytutu reprezentowali: dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. instytutu, prof. dr hab. Jacek Kuźmak oraz dr hab. Mirosław Polak, prof. instytutu (przedstawiciele Dyrekcji oraz członkowie biura i Rady KNOW); dr hab. Kamila Mitrowska, prof. instytutu, dr hab. Wojciech Kozdruń, prof. instytutu oraz dr hab. Piotr Jedziniak, prof. instytutu (przedstawiciele promotorów ZSD) oraz przedstawiciele doktorantów w osobach: mgr Natalii Mazur-Panasiuk, mgr inż. Pawła Mirosława oraz mgr Łukasza Panasiuka.

W części oficjalnej spotkania prof. dr hab. Tomasz Motyl, kierownik biura centralnego KNOW, przedstawił główne osiągnięcia konsorcjum. Status KNOW przyznano na podstawie decyzji MNiSW z dnia 19 maja 2015 r. na okres 5 lat od stycznia 2015 do końca grudnia 2019 r. Celem KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywość”, realizowanym konsekwentnie od początku była działalność projakościowa, wspierająca rozwój nauk weterynaryjnych, zootechnicznych oraz o żywieniu i żywności. Działalność ta odbywała się w 2 głównych obszarach badawczych: rozwój młodej kadry naukowej (kształcenie doktorantów, podnoszenie kwalifikacji naukowców i wspieranie ich mobilności) oraz rozwój potencjału badawczego jednostek Konsorcjum i wzajemnej współpracy. Od początku działalności przywiązywało dużą wagę do transparentności działalności konsorcjum, a wszystkie jego działania dokumentowano na stronie internetowej: http://www.know.wmw.sggw.pl.

 Efektem KNOW było m.in. utworzenie unikatowej w skali kraju Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej kształcącej 40 doktorantów, przyznanie 46 stypendiów na zagraniczne staże naukowe Post-Doc oraz 58 projektów badawczych w ramach ESR (Early Stage Researcher) na badania pilotażowe. Pracownicy naukowi naszego Instytutu w ramach obydwu obszarów badawczych wzięli udział w 79 konferencjach krajowych, 162 konferencjach zagranicznych oraz 82 warsztatach i szkoleniach. Ponadto, sfinansowano 74 publikacje wyników prac badawczych naszych naukowców w wiodących czasopismach z Q1 i Q2 oraz przyznano 31 minigrantów na funkcjonowanie laboratoriów wiodących PIWet-PIB.

Po wystąpieniu rektora SGGW, prof. Mariana Binka, który wyróżnił kończący się KNOW za wielowątkowe podejście pięciu konsorcjantów do rozwoju naukowego w naukach weterynaryjnych, zootechnicznych i naukach o żywieniu i żywności,  odbyła się uroczystość wręczenia statuetek, odznak KNOW oraz podziękowań członkom Rady Programowej KNOW, członkom komisji KNOW oraz pracownikom biur konsorcjantów. Wszyscy doktoranci otrzymali certyfikaty uczestnictwa, a specjalne nagrody przekazano tym doktorantom, którzy zdążyli już obronić swoje prace doktorskie w ramach zintegrowanej szkoły doktoranckiej w macierzystych jednostkach.

W trakcie części naukowej konferencji podsumowującej osiągnięcia KNOW, która odbyła się bezpośrednio po części oficjalnej, prelegentami z naszej jednostki były: dr inż. Małgorzata Gbylik-Sikorska, dr inż. Anna Orłowska oraz dr Magdalena Zając. Nasi naukowcy przedstawili metody analizy pozostałości antybiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz wyniki badań nad wykorzystaniem techniki sekwencjonowania NGS zarówno do oceny ewolucji wirusa wścieklizny jak i do diagnostyki i badań epidemiologicznych nad Salmonella spp.


errr
Dyrektor PIWet-PIB, prof. Krzysztof Niemczuk otrzymuje z rąk Pana prof. Tomasza Motyla, koordynatora konsorcjum KNOW,
pamiątkowy "brylant KNOW"

errr
Kwiaty dla Pana prof. Tomasza Motyla od członków konsorcjum za koordynację projektu KNOW

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet