O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zakaźne zapalenie bursy Fabrycjusza, anemia zakaźna kurcząt oraz zakażenia cirkowirusowe ptaków” [2019-10-24 10:02:06]

W dniach 18-19 października b.r. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zakaźne zapalenie bursy Fabrycjusza, anemia zakaźna kurcząt oraz zakażenia cirkowirusowe ptaków”, której organizatorem był Zakład Chorób Drobiu. Celem konferencji było przedstawienie  aktualnych informacji na temat występowania, patogenezy, postępów w diagnostyce oraz stosowanych programów immunoprofilaktyki wyżej wymienionych chorób. Słowo wstępne wygłosił Główny Lekarz Weterynarii Pan dr Bogdan Konopka oraz prof. Krzysztof Niemczuk, dyrektor PIWet-PIB. Wykłady zaprezentowali uznani w świecie prelegenci z USA, Francji, Węgier oraz Holandii oraz krajowi z SGGW w Warszawie, UWM w Olsztynie i PIWet-PIB w Puławach.  W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet