O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

XV Międzynarodowa Konferencja Włośnicowa [2019-09-19 12:33:40]

W dniach 26-30 sierpnia 2019 r. w Cluj Napoca odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Włośnicowa pod egidą Międzynarodowej Komisji Włośnicowej (International Commission on Trichinellosis - ICT). W Konferencji udział wzięli pracownicy Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB, dr Mirosław Różycki i dr Ewa Bilska-Zając, przedstawiając 3 prezentacje ustne oraz 5 doniesień posterowych.

Działająca od 1958 roku Międzynarodowa Komisja Włośnicowa, jako główne cele swojego działania przyjęła zapobieganie występowaniu włośnicy u ludzi, wymianę informacji na temat biologii, patofizjologii, epidemiologii, immunologii oraz aspektów klinicznych włośnicy u ludzi i zwierząt. Cele te Komisja realizuje m.in. poprzez opracowywanie wytycznych dotyczących metod badania, tworzenia systemu jakości w laboratoriach i zapobiegania włośnicy. Podczas konferencji odbyło się także posiedzenie Międzynarodowej Komisji Włośnicowej. Dużym sukcesem było nominowanie dr Ewy Bilskiej Zając w poczet członków tej organizacji oraz dr Mirosława Różyckiego na członka Komitetu Wykonawczego ICT.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet