O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Komunikat dyrekcji Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w przedmiocie przebiegu rokowań w ramach sporu zbiorowego w PIWET-PIB w Puławach [2019-07-17 08:55:14]

W związku z prowadzonym w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach sporze zbiorowym, niniejszym oświadczam, że w dniu 16 lipca 2019 r. odbyło się drugie spotkanie pracodawcy z przedstawicielami organizacji związkowych w ramach rozpoczętych w związku ze sporem rokowań.

Podczas przedmiotowego spotkania omówione zostały wszystkie postulaty reprezentującej interesy określonej grupy Pracowników Instytutu strony związkowej. Strony wymieniły merytoryczne argumenty odnośnie każdego z punktów sporu, wyrażając wolę osiągnięcia możliwego kompromisu.

W związku z powyższym, w tym miejscu warto zwrócić uwagę na wyrażony w doktrynie zbiorowego prawa pracy postulat prowadzenia rokowań zmierzających do rozwiązania sporu zbiorowego w dobrej wierze – co w praktyce sprowadza się do wymogu niewysuwania żądań, które przez pracodawcę (w świetle obiektywnych danych i niezbędnych informacji, udzielonych w trakcie rokowań i udokumentowanych) nie mogą być zrealizowane.

Został ustalony termin kolejnego spotkania.

W imieniu dyrekcji PIWet-PIB w Puławach

Krzysztof Niemczuk

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet