O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie naukowe PTNW [2019-05-29 13:46:05]

W dniu 22 maja w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Zarząd PTNW o/Puławy gościł Dr Conrada Freulinga i Dr Thomasa Muellera z Institute of Molecular Virology and Cell Biology, Friedrich Loeffler Institute - Federal Research Institute for Animal Health, OIE Reference Laboratory for Rabies, WHO Collaborating Centre for Rabies, Greifswald-Insel Riems, Niemcy. Zaproszeni goście w swoich referatach przedstawili problematykę wścieklizny i sposobów jej zwalczania u zwierząt wolno żyjących z uwzględnieniem realizowanych zadań wynikających z utrzymania statusu kraju wolnego od wścieklizny. Szczególną uwagę zwrócili na zagrożenia płynące z introdukcji gatunków inwazyjnych stanowiących potencjalny rezerwuar dla wirusa wścieklizny. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z historią, strukturą organizacyjną i aktywnością naukową prowadzoną w Instytucie Friedriecha Loefflera. Prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem, któremu towarzyszyła ożywiona dyskusja.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet