O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie dotyczące projektów badawczych Horyzont 2020 [2019-04-01 09:28:29]

W dniu 28 marca br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało w swojej siedzibie konferencję z cyklu „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa” pt.: „Program Horyzont 2020-badania i innowacje na rzecz rozwoju rolnictwa i biogospodarki”. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele 10 instytutów resortowych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Krajowego Punktu Kontaktowego. Instytut reprezentowali: Krzysztof Niemczuk, Jacek Kuźmak oraz Mirosław Polak.

Spotkanie otworzył Pan dr Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW, wskazując na wysoki wskaźnik sukcesu instytutów resortowych w stosunku do innych jednostek w Polsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych w projektach H2020. Podkreślił jednocześnie konieczność wdrażania uzyskiwanych wyników badań naukowych w praktyce, celem pełnego wykorzystania potencjału prowadzonych badań. W pierwszym bloku tematycznym przedstawiciel KPK przedstawił udział polskich podmiotów w programie Horyzont 2020 w projektach z zakresu rolnictwa i biogospodarki. O ile wskaźnik sukcesu całego kraju w projektach H2020 wyniósł 14,07%, o tyle w przypadku jednostek nadzorowanych przez MRiRW osiągnął on wartość 22,1%. Nasz Instytut razem z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa znalazł się na pierwszym miejscu pod względem liczby otrzymanych projektów H2020 (6 grantów badawczych).

Z kolei w prezentacji Pani Justyny Cieślikowskiej, reprezentującej MRiRW, przedstawione zostały liczne działania podejmowane przez nasze Ministerstwo na rzecz zwiększenia udziału jednostek resortowych w programie H2020.

W drugim bloku tematycznym, instytuty resortowe przedstawiły realizowane projekty w ramach H2020 i wynikające z nich korzyści dla realizacji założeń Planu dla Wsi. W prezentacji naszego Instytutu, prof. Jacek Kuźmak omówił zakończone oraz aktualnie realizowane projekty H2020, złożone nowe wnioski grantowe oraz doświadczenia naszej jednostki z wdrażania ich wyników. W dyskusji panelowej na zakończenie konferencji z udziałem przedstawicieli 3 instytutów resortowych (w tym PIWet-PIB), przedstawiciela Centrum Doradztwa Rolniczego oraz KPK, omówiono możliwości i ograniczenia lepszego wykorzystania potencjału programów H2020 oraz programu Europa Horyzont  dla rozwoju rolnictwa i biogospodarki w Polsce.

Miłym akcentem spotkania było oficjalne wręczenie nagród i wyróżnień MRiRW za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2018 r. Wśród pięciu zespołów autorskich wyróżnionych nagrodą Ministra znalazły się dwie prace z naszego Instytutu:

- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego krajowego systemu teleinformatycznego zbierającego i gromadzącego dane dotyczące sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych” zespołu autorskiego: dr inż. Marek Kukier, dr n. wet. Dorota Krasucka, dr n. wet. Bogumił Biernacki, mgr Agnieszka Nowakowska, mgr Ewa Łysiak, mgr Katarzyna Pasik, mgr Jakub Szumiło oraz :

- „Opracowanie efektywnego systemu monitorowania oraz ograniczania szerzenia się gorączki Q w populacji bydła w Polsce” zespołu autorskiego: dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw., dr Krzysztof Jażdżewski, lek. wet. Agnieszka Warda-Sporniak, lek. wet. Agnieszka Jodełko.

Ponadto, Dyrektor PIWet-PIB odebrał nagrodę za aktywny udział Instytutu w konkursach i dotychczasowe zdobywanie nagród w każdym konkursie.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet