O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Konferencja pt. „ASF i grypa ptaków – występowanie, zwalczanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych” [2019-04-01 11:40:18]

27 marca b.r. odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach konferencja pt. „ASF i grypa ptaków – występowanie, zwalczanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych”, której adresatami byli nauczyciele ze szkół rolniczych, dla których organem nadzorującym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencję otworzył dr hab. Mirosław Paweł Polak prof. nadzw., z-ca dyrektora ds. współpracy i rozwoju, a słowo wstępne wygłosił Pan Robert Jakubik, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas konferencji wygłoszono następujące wykłady:

- prof. Grzegorz Woźniakowski z PIWet-PIB: „Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie, zabezpieczenie stad hodowlanych”  

- lek. wet. Piotr Barszcz z Głównego Inspektoratu Weterynarii: „Sytuacja epizootyczna w Polsce i administracyjne metody zwalczania ASF”

- prof. Marian Flis z Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika jako skuteczna metoda zwalczania afrykańskiego pomoru świń”

- prof. Krzysztof Śmietanka z PIWet-PIB: „Grypa ptaków – aktualna sytuacja w Europie i Polsce oraz wybrane aspekty bioasekuracji”

Na zakończenie Dyrektor PIWet-PIB w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk wraz z Panem Dyrektorem Robertem Jakubikiem podsumowali konferencję, podkreślając wagę zagrożeń, jakie dla Polski i Europy stanowi ASF i grypa ptaków, jednocześnie wskazali na działania jakie MRiRW wdraża aby im zapobiegać i przeciwdziałać oraz zaakcentowali na tym tle znaczenie szkół rolniczych w transferze wiedzy do hodowców i rolników. Następnie wręczyli uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji a zarazem świadczące o podnoszeniu Ich kwalifikacji zawodowych.

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet