O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Debata na temat szkół doktorskich [2019-03-21 13:04:52]

Dwudziestego marca 2019 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się debata na temat szkół doktorskich. Debata, wspierana merytorycznie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Krajową Reprezentację Doktorantów, odbyła się w ramach NKN Forum, które stanowi przestrzeń dla środowiskowej dyskusji służącej omówieniu najpilniejszych i najistotniejszych kwestii wiążących się z wprowadzeniem ustawy 2.0. Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkół wyższych, w tym w ramach kształcenia doktorantów. Instytut, na zaproszenie Pana Premiera Jarosława Gowina, reprezentował Dyrektor Krzysztof Niemczuk i zastępca, Mirosław Polak.  

Debatę otworzył prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Tretyn nawiązując do historii naukowej Torunia w żartobliwy sposób powiedział, że dzieło Mikołaja Kopernika jest ciągle cytowane, choć wg dzisiejszych standardów oceny bibliometrycznej, astronom ten nie zrobiłby kariery naukowej mając indeks Hirscha = 1. Podczas debaty zatytułowanej „Szkoły doktorskie” przedstawiciele podmiotów uprawnionych do tworzenia takich szkół (głównie uczelnie wyższe) oraz samorząd doktorantów prezentowali swoje doświadczenia, przemyślenia i pomysły dotyczące reguł funkcjonowania tych nowych w strukturach uczelni i instytutów ciał, wprowadzanych Ustawą 2.0. W trakcie wielu dyskusji panelowych i seminaryjnych uczestnicy debaty rozmawiali o rozwiązaniach strukturalnych i organizacyjnych, o planowanych programach kształcenia, o przyjętych zasadach rekrutacji oraz szczegółowych zapisach w regulaminach szkół doktorskich.

Jedynym przedstawicielem instytutów badawczych, zaproszonym do prezentacji w ramach sesji panelowych tej debaty był Dyrektor naszego Instytutu. W ramach seminarium dotyczącego wspólnych szkół doktorskich, prof. Krzysztof Niemczuk przedstawił doświadczenia naszej jednostki z funkcjonowania zintegrowanej szkoły doktoranckiej w ramach konsorcjum naukowego KNOW: „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”. Przedstawił on także wstępne założenia i plan powołania wspólnej szkoły doktorskiej we współpracy z innymi jednostkami bazując na dotychczasowych doświadczeniach ze środowiskowych studiów doktoranckich w ramach KNOW. Drugim prelegentem tego seminarium był prof. dr hab. Sławomir Cieślak, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego, który szczegółowo omówił zapisy ustawy 2.0 w aspekcie wspólnych szkół doktorskich.

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet