O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta pracowników Zakładu Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB w Lanzhou Veterinary Research Institute [2018-12-19 09:20:47]

Na zaproszenie prof. Jie Zhang i prof. Yuefeng Chu w dniach 18-23. 11. 2018 r. delegacja z Zakładu Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB w Puławach w osobie prof. dr. hab. Dariusza Bednarka oraz dr Katarzyny Dudek odbyła wizytę w Chińskiej Republice Ludowej, w Lanzhou Veterinary Research Institute (LVRI), Chinese Academy of Agricultural Sciences. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy naukowo-technicznej między PIWet-PIB a LVRI w ramach międzynarodowego projektu pt. „Cell-mediated immunity of calves challenged with Mycoplasma bovis”, przyznanego decyzją naszego MNiSW oraz Ministra Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej. Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest dr Katarzyna Dudek, natomiast stronę chińską reprezentuje prof. Yuefeng Chu (Department of Animal Infectious Diseases LVRI CAAS). Pozostali członkowie zespołu badawczego ze strony polskiej to prof. dr hab. Dariusz Bednarek oraz dr Ewelina Szacawa. W czasie spotkania zapoznano się ze strukturą oraz kierunkami badawczymi LVRI, a także aktualnymi metodami stosowanymi w diagnostyce i kontroli zakażeń Mycoplasma bovis u bydła. Ponadto uczestniczono w prezentacjach i dyskusjach nad wstępnymi wynikami badań zespołu mykoplazmowego LVRI kierowanego przez prof. Yuefeng Chu. Prezentacje te dotyczyły zagadnień związanych z eksperymentalnymi zakażeniami M. bovis oraz badaniami nad opracowaniem szczepionki przeciwko tym zakażeniom. W ramach spotkania dr Katarzyna Dudek zaprezentowała wyniki badań w formie wystąpienia pt. „Epizootic situation of Mycoplasma bovis infections in cattle and studies on their control in Poland”, które spotkało się z pozytywnym odbiorem oraz dużym zainteresowaniem ze strony pracowników naukowych LVRI. Końcowym efektem spotkania było podjęcie rozmów na temat realizacji ww. projektu, a także przyszłych kierunków współpracy między Instytutami w zakresie diagnostyki i kontroli zakażeń mykoplazmowych u przeżuwaczy. Ze strony chińskiej wizyta delegacji pracowników PIWet-PIB była finansowana ze środków projektu badawczego “Development of the Platform for Diagnosis of the main animal diseases” w ramach współpracy polsko-chińskiej, którego koordynatorem jest prof. Jie Zhang.

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet