O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Innowacje dla rolnictwa [2018-11-30 07:36:39]

28 listopada br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele praktyki rolniczej, doradztwa, nauki, otoczenia gospodarczego i administracji. Zaprezentowano osiem projektów, realizowanych z udziałem instytucji resortu rolnictwa. Były to projekty wybrane do finansowania w I konkursie otwartym w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”, w których w roli lidera lub członka konsorcjum biorą udział instytucje resortu rolnictwa.

Podczas konferencji Instytut reprezentował Dyrektor, dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. oraz prof. Krzysztof Kwiatek, kierownik Zakładu Higieny Pasz. Obecność tego ostatniego związana była z prezentacją projektu OWADY pn. „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP”, w którym jedynym z konsorcjantów są pracownicy zakładu prof. Kwiatka. Obecny na konferencji Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił konieczność wzrostu tempa wdrażania efektów badań naukowych do praktyki oraz opracowania odpowiednich mechanizmów tego procesu. Podkreślił jednocześnie istotność przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi instytutami i instytucjami, zwracając uwagę na zbyt niski poziom współpracy jednostek naukowych. Z kolei podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że program GOSPOSTRATEG, wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  jest ukierunkowany na wyzwania rozwojowe zdefiniowane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jego głównym założeniem jest wykorzystanie rezultatów badań na rzecz kształtowania krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Jak podkreślił wiceminister Zarudzki, projekty te nie tylko wspierają Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, ale są także zgodne z priorytetami Planu dla Wsi. Przedstawione na konferencji projekty dotyczyły zróżnicowanych zagadnień obejmujących: ubezpieczenia rolnicze, alternatywne źródła białka paszowego, system wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji nawożenia, ulepszenia w kontroli fitosanitarnej, nowe instrumenty sprzedaży na rynku rolnym, gospodarstwa opiekuńcze, system zarządzania zasobami genowymi roślin użytkowych i ograniczenia marnowania żywności.

Źródło zdjęć: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2021 - PIWet