O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta Pana Ministra Sebastiana Skuzy [2018-11-27 09:26:16]

26 listopada 2018r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, na zaproszenie dyrektora Instytutu, prof. Krzysztofa Niemczuka, przebywał Pan profesor Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem spotkania było zapoznanie Pana Ministra z działalnością PIWet-PIB w Puławach, przede wszystkim w zakresie krajowych laboratoriów referencyjnych, tematyki i istotności programu wieloletniego realizowanego w PIWet-PIB, także pod kątem wpisania się Instytutu w Strategię określoną w Planie dla Wsi. Dyrektor Niemczuk przedstawił ponadto Panu Ministrowi zasady wynagradzania pracowników naukowych, zwracając szczególną uwagę na promotywacyjny system dodatkowych wynagrodzeń personelu Instytutu zaangażowanego w prowadzenie badań naukowych.

Bardzo istotną częścią wizyty było zaprezentowanie przez Pana Ministra Skuzę poglądów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie utrzymania potencjału badawczego w instytutach badawczych z nową rolą subwencjonowania finansowania tego obszaru jak również zasad, w oparciu o które będzie prowadzona najbliższa parametryzacja podmiotów naukowych, w tym instytutów badawczych.

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet