O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego [2018-11-06 11:20:34]

26 października odbyło się 183. posiedzenie Rady Naukowej PIWet-PIB, w którym po raz pierwszy uczestniczyli nowi członkowie Rady, powołani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Pan Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w MRiRW oraz Pani Magdalena Zasępa – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

Uroczystym momentem posiedzenia było wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego osobom, które w ostatnim czasie uzyskały stopnie naukowe.

Dyplomy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych dr hab. Monice Szymańskiej-Czerwińskiej, dr hab. Krystynie Pohoreckiej i dr. hab. Jackowi Karamonowi wręczyli przewodniczący RN prof. dr hab. Andrzej Koncicki oraz dyrektor Instytutu dr hab. Krzysztof. Niemczuk, prof. nadzw.

Dyplomy doktora nauk weterynaryjnych po złożeniu ślubowania otrzymali z rąk promotorów: dr Magdalena Łopatek, dr Anna Pikuła, dr Anna Jacukowicz, dr Iwona Kozyra, dr Ewa Kwit, dr Tomasz Kiljanek, dr Małgorzata Warenik-Bany oraz dr Olimpia Kursa.

W imieniu doktorów i doktorów habilitowanych, którzy otrzymali dyplomy, głos zabrała dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, prof. nadzw., składając podziękowania dyrekcji Instytutu, Radzie Naukowej oraz promotorom.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet