O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie naukowe PTNW [2018-10-29 12:59:33]

W dniu 19 października 2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywała Pani Prof. dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk z Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, która zaprezentowała wykład pt. „Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w neurologii".  Podczas swojego wystąpienia Pani Profesor przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące rodzajów komórek macierzystych i ich zdolności do różnicowania się w komórki określonych tkanek oraz sposoby pozyskiwania komórek. W dalszej części wykładu uczestnicy zapoznali się z możliwościami wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu schorzeń i zaburzeń neurologicznych jak stwardnienie zanikowe boczne, rdzeniowy zanik mięśni, mózgowe porażenie dziecięce i przepuklina oponowo-rdzeniowa. Pani Profesor podkreśliła znaczenie i skuteczność stosowania komórek macierzystych w leczeniu uzupełniającym pacjentów neurologicznych, dzięki którym poprawia się funkcja motoryczna i ogólny stan chorego.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet