O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym [2018-10-25 11:03:17]

16 października br. prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w naradzie Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Lekarza Weterynarii z Państwowymi Wojewódzkimi Inspektorami Sanitarnymi i Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii z udziałem Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie zdrowia publicznego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Podczas narady zostało podpisane Porozumienie ramowe pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie współpracy i współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej. Ponadto, spotkanie poświęcone było tematyce dotyczącej między innymi najważniejszych priorytetów w obszarze zdrowia publicznego, jak również funkcjonalnej współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Weterynaryjną.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet