O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

95-lecie Instytutu w Charkowie [2018-09-24 09:42:05]

W dniach 16-17 września br. przedstawiciele Instytutu w osobach prof. Jacka Kuźmaka, zastępcy dyrektora ds. naukowych oraz dra hab. Mirosława Polaka, zastępcy dyrektora ds. współpracy i rozwoju, wzięli udział w obchodach 95-lecia powstania Państwowego Centrum Naukowego, Instytutu Eksperymentalnej i Klinicznej Medycyny Weterynaryjnej (NSC „IECVM”) w Charkowie. W imieniu Dyrekcji oraz pracowników naszego Instytutu, na ręce prof. Borysa Stiegny, Dyrektora jednostki w Charkowie, złożono list gratulacyjny.

Państwowe Centrum Naukowe "Instytut Eksperymentalnej i Klinicznej Medycyny Weterynaryjnej" jest wiodącą jednostką weterynaryjną Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk Rolniczych. Działalność naukowa oraz wdrażanie innowacji przez Instytut w Charkowie koncentrują się na skutecznej kontroli chorób zwierząt gospodarskich, a także na kontroli bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. NSC "IECVM" ściśle współpracuje z Ukraińską Państwową Służbą ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów, Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem Zdrowia i innymi centralnymi agencjami rządowymi. Współpraca międzynarodowa, a także przyspieszenia integracji Ukrainy ze strukturami europejskich i światowych jednostek w obszarze nauk rolniczych jest jednym z priorytetów jubilata.

Obchody 95-lecia Instytutu z Charkowa połączone były z międzynarodową konferencją naukową pt.: “Biological safety and control of transboundary emergent animal diseases”, gdzie wykład nt. atypowego BSE w Polsce wygłosił dr hab. Mirosław Polak.

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet