O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" na lata 2019–2023 [2018-08-30 13:26:47]

28 sierpnia br. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę ws. ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego", na lata 2019–2023. Nadzór nad jego realizacją będzie sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przy opracowywaniu aktualnej edycji programu uwzględniono  m.in. aktualną europejską
i światową  sytuację epidemiologiczną dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt, monitorowanie zagrożeń obecnych i przewidywanych,  a także  nowe  zadania  określone przepisami Unii Europejskiej.

Zaplanowano realizację 45 zadań badawczych, które ujęto w cztery grupy tematyczne:

  • kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
  • ocena występowania chorób odzwierzęcych,
  • ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich,
  • panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Informacyjne Rządu, wykonawcą programu będzie Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, jako wiodący ośrodek naukowy w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt i badań nad bezpieczeństwem żywności. Sprecyzowano również, że Instytut ma nowoczesną infrastrukturę badawczą oraz personel podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje. Jest także Krajowym Laboratorium Referencyjnym dla 135 obszarów badawczych, które wykorzystują ponad 240 metod badawczych, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację programu w latach 2019-2023 wyniosą blisko 76 mln zł.

Wszystkim P.T. Pracownikom PIWet-PIB w Puławach, którzy przyczynili się do sprawnego opracowania założeń Programu serdecznie dziękuję.

Pragnę również podziękować Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Jego Współpracownikom za wsparcie merytoryczne, życzliwość i wspólne działania, które doprowadziły do tak istotnego rezultatu.

Krzysztof Niemczuk

Źródło:

  1. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-ochrona-zdrowia-1.html
  2. https://www.gov.pl/rolnictwo/ochrona-zdrowia-zwierzat-i-zdrowia-publicznego
  3. opracowanie własne

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet