O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Rozmowy polsko-chińskie [2018-07-27 10:48:27]

23 lipca br. na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniu dwustronnym z delegacją chińską, zorganizowanym w ramach wizyty w Polsce Wiceministra Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Chińskiej Republiki Ludowej Yu Xinronga. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem przedstawicieli kierownictwa resortu pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Pana Szymona Giżyńskiego.

Prowadzone rozmowy dotyczyły m.in. polepszenia wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju i zarządzania obszarami wiejskimi, promowania wzajemnego handlu i inwestycji rolnych, a także pogłębienia współpracy w dziedzinie technologii oraz nauk o rolnictwie, w tym ustanowienia silniejszej współpracy pomiędzy instytutami badawczymi.

W swojej wypowiedzi dyrektor PIWet-PIB w Puławach podkreślił dotychczasowa współpracę naukową z jednostkami naukowymi Chińskiej Republiki Ludowej, zwracając szczególną uwagę na jest intensyfikację w ostatnich latach. Profesor Niemczuk podkreślił rangę współpracy Instytutem Weterynaryjnym w Lanzhou - Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences (LVRI, CAAS) jak również z College of Animal Science and Veterinary Medicine, Qingdao Agricultural Universit, z którymi PIWet-PIB
w Puławach ma podpisane dwustronne porozumienia. Współpraca realizowana jest poprzez wspólne projekty badawcze, publikacje a przede wszystkim krótkoterminowe staże pracowników naukowych. Ponadto dyrektor Krzysztof Niemczuk przedstawił ofertę współpracy z Instytutem Weterynaryjnym w Harbin (HVRI-CAAS).

Po zakończeniu rozmów podpisano Memorandum of Understanding o współpracy między Chińską Akademią Nauk Rolniczych i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym. Dokument podpisał ze strony chińskiej dyrektor generalny Instytutu Zasobów Rolnych i Planowania Regionalnego Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych Zhou Qingbo, a ze strony polskiej dyrektor Instytutu Upraw Nawożenia
i Gleboznawstwa – PIB w Puławach Wiesław Oleszek.

Wiceminister Yu Xinrong podkreślił, że strona chińska jest zainteresowana korzystaniem z polskich doświadczeń w zakresie zarządzania obszarami wiejskimi i produkcją ekologiczną.

Chiny pozostają jednym z priorytetowych krajów w promocji sektora rolno-spożywczego z uwagi na stałe zainteresowanie polskich przedsiębiorców tego sektora wymianą handlową z chińskimi partnerami. Świadczą o tym między innymi częste kontakty dwustronne na poziomie rządowym, jak również regularny udział w najważniejszych imprezach targowych - m.in. tradycyjna już obecność polskiego resortu rolnictwa na targach SIAL China w Szanghaju.

Źródło:

1/ https://www.gov.pl/rolnictwo/rozmowy

2/ opracowanie własne

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet