O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie naukowe PTNW [2018-06-26 10:34:41]

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach na zaproszenie Zarządu PTNW o/Puławy przebywała Pani prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska z Katedry i Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, która przedstawiła wykład pt. „Bezpieczeństwo przewlekłego stosowania inhibitorów pompy protonowej". Pani Profesor omówiła podstawy naukowe związane z działaniem leków hamujących aktywność enzymu ATP-azy (pompy protonowej), który obecny jest w komórkach okładzinowych żołądka i przyczynia się do produkcji kwasu solnego. W dalszej części swojej prezentacji przedstawiła zalety tej grupy leków powszechnie stosowanych w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także skutki uboczne przewlekłego ich stosowania.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet