O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi [2018-07-02 09:20:44]

26 czerwca br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w 69. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF w kraju oraz podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną działania, jak również została przestawiona informacja nt. przekazania Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Wojewodzie Pomorskiemu (poprzez WLW) decyzji o wydaniu zarządzenia dotyczącego odstrzału sanitarnego na terenie tych województw. Prof. Niemczuk przestawił także prezentację pt. „Kierunki rozprzestrzeniania wirusa ASF - zależność pomiędzy występowaniem ASF u dzików a stwierdzaniem ognisk tej choroby u świń”.

Ponadto, Dyrektor PIWet-PIB wziął udział w wideokonferencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem Wojewódzkich Koordynatorów ds. ASF (z woj. podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego). Głównym tematem spotkania było zacieśnienie współpracy w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet