O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

XXV Międzynarodowa Konferencja KRMIVA 2018 [2018-06-25 11:42:01]

W dniach 6 – 8 czerwca 2018 r. odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja KRMIVA 2018 w Opatiji i Chorwacji. Z ramienia Instytutu w konferencji wzięli udział prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek i dr inż. Ewelina Patyra. Głównym organizatorem konferencji był dyrektor dypl. inż. Mario Modrić z Chorwackiego Związku Producentów Pasz, Technologów i Żywieniowców. Konferencję zorganizowano pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa, Rybactwa i Rozwoju Wsi Chorwacji.

Współorganizatorem konferencji był PIWet-PIB, reprezentowany w Komitecie Naukowym przez prof. dr hab. Krzysztofa Kwiatka. W konferencji uczestniczyło ok. 160 osób reprezentujących instytuty naukowe, uczelnie oraz firmy o profilu paszowym i żywnościowym z 11 państw, w tym z Polski, Belgii, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Francji i USA. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z żywieniem zwierząt, stosowaniem roślin transgenicznych w żywieniu zwierząt, bezpieczeństwem pasz i żywności, zastosowaniem energii odnawialnej w produkcji zwierzęcej, a także nowoczesnych technologii w produkcji pasz, dodatków paszowych i prawa paszowego.

Z okazji XXV jubileuszu konferencji Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach został wyróżniony specjalnym Dyplomem za zaangażowanie Dyrektora PIWet-PIB dr hab. Krzysztofa Niemczuka prof. nadzw. i współorganizację Konferencji. Imienne wyróżnienie za wkład osobisty w działalność Naukowego Komitetu Międzynarodowej Konferencji KRMIVA otrzymał także prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek.

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet