O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Wizyta w Chinach [2018-05-23 09:07:36]

W dniach 14-18 maja br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk uczestniczył w oficjalnej wizycie Sekretarza Stanu Pana Jacka Boguckiego w Chińskiej Republice Ludowej. Jej celem były rozmowy z przedstawicielami chińskiej administracji nt. dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego oraz zintensyfikowanie współpracy w zakresie promocji i kwestii naukowo-badawczych.

Podczas spotkania z wiceministrem rolnictwa i obszarów wiejskich Qu Dongyu wiceminister zwrócił się z prośbą o wsparcie polskich działań ukierunkowanych na dostęp polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Mając na uwadze fakt, że polsko-chińska wymiana handlowa nie odzwierciedla możliwości obu krajów oraz poziomu naszych kontaktów (w 2016 r. polsko-chińskie relacje zostały podniesione do poziomu wszechstronnego partnerstwa strategicznego), sekretarz stanu zwrócił się z prośbą o wsparcie ministerstwa rolnictwa i obszarów wiejskich w polskich staraniach o przyspieszenie procedur dopuszczających polskie produkty rolno-spożywcze do rynku chińskiego.

Kwestie dostępu do rynku poszczególnych produktów zostały szczegółowo omówione podczas spotkania z wiceministrem generalnej administracji celnej Zou Zhiwu,. Obecnie trwają prace nad procedurą wznowienia eksportu polskiego mięsa drobiowego na rynek chiński.

Strona polska zwróciła się także z prośbą o intensyfikację prac nad finalizacją procedury dopuszczającej mięso wołowe do rynku chińskiego. Ponadto wyraziła nadzieję na kontynuację dialogu na temat diagnostyki oraz sposobów walki z afrykańskim pomorem świń.

Dyrektor Niemczuk uczestniczył w dyskusji jako ekspert podkreślając dotychczasową współpracę naukową Instytutu z jednostkami naukowymi z Chin w zakresie bezpieczeństwa żywności i epidemiologii chorób zakaźnych zwierząt z wyraźną rolą PIWet-PIB w weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; opracowanie własne

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet