O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Doroczne spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (GEON) [2018-05-23 09:08:00]

W dniach 16-18 maja 2018 r. w Sarajewie odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (GEON). Z ramienia Instytutu w spotkaniu wzięły udział prof. dr hab. Beata Cuvelier i dr Katarzyna Szymanek. W skład Sieci OMCL wchodzi Sieć Veterinary Batch Release Network (VBRN). Są to laboratoria OMCL odpowiadające za kontrolę seryjną wstępną produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych (PLWI). Spotkania przedstawicieli OMCL mają na celu zdanie sprawozdań z ich  działalności za poprzedni rok oraz przedyskutowanie wszystkich problemów związanych z funkcjonowaniem Sieci. Prof. Beata Cuvelier przedstawiła zebranym sprawozdanie  z działalności OMCL  w PIWet-PIB za rok 2017 oraz zaprezentowała doświadczenia Instytutu w prowadzeniu badań jakości PLWI będących przedmiotem obrotu lub stosowania w Polsce, które spotkały się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Sieć VBRN działająca w obrębie sieci GEON jest ważną platformą wymiany informacji dotyczących jakości i technicznych aspektów PLWI i związanych z nimi metod kontroli, a także ogniwem łączącym Laboratoria z organizacjami odpowiadającymi za rejestrację PLWI.  Działanie VBRN jest nadzorowane przez Grupę Doradczą (Advisory Board), składającą się z 4 przedstawicieli pochodzących z różnych państw członkowskich wchodzących w skład GEON, wybieranych przez  ich przedstawicieli na czteroletnią kadencję. W  wyniku wyborów, które odbyły się 18 maja 2018 r. prof. dr hab. Beata Cuvelier została powołana na członka Grupy Doradczej.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet