O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie Krajowych Laboratoriów Referencyjnych Unii Europejskiej w zakresie wykrywania i identyfikacji gatunkowej białek zwierzęcych [2018-05-08 12:11:07]

W dniach 24 - 25 kwietnia 2018 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się 12. spotkanie Krajowych Laboratoriów Referencyjnych w zakresie wykrywania i identyfikacji gatunkowej białek zwierzęcych w paszach. Głównym organizatorem spotkania był Zakład Higieny Pasz PIWet-PIB przy współudziale Europejskiego Laboratorium Referencyjnego (EURL-AP) Wallon Agricultural Research Centre, Gembloux (Belgia). W spotkaniu wzięło udział 58 osób, które reprezentowały 29 Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. białek zwierzęcych w paszach, które funkcjonują w poszczególnych państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych.

EURL-AP reprezentowali: dr Gilbert Berben (Dyrektor Laboratorium), dr Pascal Veys, dr Olivier Fumiére, dr Lecrenier Marie-Caroline. Na spotkanie przybył również przedstawiciel Komisji Europejskiej: Pani Perucho-Martinez Sara. Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy podczas spotkania reprezentowali: dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. (z-ca Dyrektora PIWet-PIB), prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek (kierownik ZHS), dr Anna Weiner, mgr inż. Ilona Paprocka, mgr Ewelina Kowalczyk, mgr Martyna Skowronek-Syroka i mgr Aleksandra Grelik.

Doroczne spotkanie miało na celu omówienie wyników ostatnich badań biegłości z zakresu metody mikroskopowej i real-time PCR do wykrywania i identyfikacji białek zwierzęcych wykorzystywanych w badaniach rutynowych pasz. Jednym z głównych  tematów były także perspektywy przywrócenia stosowania przetworzonych białek zwierzęcych w żywieniu zwierząt.  Ponadto wygłoszono kilka referatów naukowych oraz zaprezentowano wyniki wstępnych analiz z wykorzystaniem metod chromatograficznych wykrywania i identyfikacji materiałów pochodzenia zwierzęcego dozwolonych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2021 - PIWet