O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie robocze konsorcjum polskich jednostek naukowych z przedstawicielami Wageningen University&Research w Poznaniu [2018-04-24 13:51:37]

W dniach 17-18 kwietnia br. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się robocze spotkanie w ramach konsorcjum Uniwersytetu Wageningen (WUR) z Holandii, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, PIWet-PIB oraz Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania jako gospodarza i organizatora spotkania. Było to kolejne spotkanie partnerów dotyczące współpracy naukowej, tym razem z udziałem firm działających w szeroko rozumianym obszarze nauk rolniczych. Nasz Instytut reprezentowali: prof. Jacek Kuźmak, dr hab. Magdalena Larska, prof. nadzw., dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. nadzw., dr Jowita Niczyporuk, dr Katarzyna Podgórska, mgr Ewelina Kowalczyk, dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw. oraz dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw.

Poza rozmowami w obszarach zdrowia zwierząt oraz dobrostanu powołano dwie nowe grupy robocze dotyczące żywienia, genetyki oraz precyzyjnego rolnictwa. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wystąpień przedstawicieli każdego z konsorcjantów w obszarze aktualnych zadań i wspólnych badań z partnerami z Holandii. W sesji popołudniowej wystąpili przedstawiciele firm Topigs, Lely oraz Indykpol. W drugim dniu zorganizowano warsztaty w ramach każdej grupy roboczej, na których omawiano możliwe źródła finansowania wspólnych badań, zakresy tematyczne, możliwości organizowania szkoleń oraz reklamowania konsorcjum na forum europejskim w ramach różnego rodzaju kongresów i spotkań roboczych.

Naturalnym partnerem naszego Instytutu jest Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), dawny Centralny Instytut Weterynaryjny z Lelystad (CVI). W trakcie dwustronnych rozmów zdefiniowano bieżące tematy badawcze, źródła finansowania oraz wskazano na potrzebę bezpośrednich kontaktów między naukowcami z danych dziedzin celem wypracowania obszarów zainteresowań, umożliwiających podjęcie w najbliższej przyszłości wspólnych badań.

Od lewej stoją: Martin Scholten (WUR Wageningen), Jarosław Horbańczuk (IGiHZ PAN Jastrzębiec), Piotr Ślósarz (UP Poznań), Mirosław Polak (PIWet-PIB Puławy).

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2021 - PIWet