O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

XIV Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna w PIWet-PIB w Puławach [2018-04-19 12:13:16]

W dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wybrane choroby niezakaźne w patologii bydła”. Głównym organizatorem Konferencji przy aktywnym współudziale Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego był Zakład Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB. W konferencji wzięło udział 400 osób, byli to głównie lekarze weterynarii oraz hodowcy bydła. Konferencja objęta została patronatem Głównego Lekarza Weterynarii lek. wet. Pawła Niemczuka. Wśród zaproszonych prelegentów zagranicznych w Konferencji uczestniczyli: prof. Walter Grünberg (University of Veterinary Medicine Hannover, Clinic for Ruminants, Niemcy), dr Padraig Hyland (Cert VPH, Cert Dairy Herd Health, Irlandia), dr Lucas Hlubek (Veterinary Clinic, Krmelin, Czechy) i dr Fabrice Payot (Virbac, Francja). Ponadto, grupę polskich wykładowców reprezentowali: prof. dr hab. Maciej Gajęcki, prof. dr hab. Maciej Kowalski, prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, dr hab. Marek Gehrke, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Lutnicki, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. nadzw., dr hab.  Przemysław Sobiech, prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. nadzw., dr Michał Bednarski, dr Paulina Jawor, dr Łukasz Kurek, dr inż. Zbigniew Lach, dr Jan Marczuk oraz dr Sebastian Smulski jak też wykładowcy z PIWet-PIB - prof. dr hab. Wojciech Cybulski oraz dr Katarzyna Dudek. W trakcie konferencji omawiane były zagadnienia związane z najważniejszymi problemami zdrowotnymi dotyczącymi chorób niezakaźnych u bydła oraz sposobami ich zwalczania. Właściwa Konferencja poprzedzona była również Sesją Satelitarną (12.04.2018 r.) organizowaną cyklicznie co roku pod ogólnym tytułem „Nowości bujatrii w pigułce”. W tym roku wykład plenarny wygłosił prelegent z Francji dr Fabrice Payot nt. „Target 150 (Cel 150 dni): metoda oceny zdrowia w stadzie bydła mlecznego – przykład mastitis”. Ponadto, wystąpili dr hab. Przemysław Sobiech, prof. nadzw. i dr Marek Wasak prezentując unikalne doniesienia naukowe z The 2nd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST) Skopje, Macedonia  oraz z Europejskiego Forum Bujatrycznego (EBF), które odbyło się w 2017 r. w Bilbao, Hiszpania.

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2021 - PIWet