O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkania nt. ASF w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi [2018-04-17 14:45:11]

13 kwietnia br. prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w spotkaniach  w sprawie afrykańskiego pomoru świń, zorganizowanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwsze spotkanie odbyło się z udziałem Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela. Było to spotkanie z rolnikami, którego tematem była aktualna sytuacja odnośnie afrykańskiego pomoru świń na terenach objętych ograniczeniami, jak również planowane zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Następnie, prof. Niemczuk wziął udział w 14. posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczył Podsekretarz Stanu Pan Rafał Romanowski. Głównymi tematami omawianymi podczas spotkania była aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF w kraju oraz realizacja rekomendacji z 12 stycznia br..

Podczas spotkania, Wiceminister podkreślił, że akcje poszukiwawcze prowadzone są w sposób ciągły, przy zaangażowaniu służb podległych wojewodom, a także wojska i policji.

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk przedstawił informację o przeprowadzonych kontrolach w gospodarstwach na obszarach, gdzie realizowany jest program bioasekuracji oraz na obszarach wyznaczanych w związku z wystąpieniem ASF. Podkreślił dobrą współpracę przy  prowadzeniu kontroli z policją.

Podczas posiedzenia omawiano także realizację rekomendacji dotyczącej zamknięcia przepustów dla zwierzyny dzikiej wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych. Przepusty na  A2 i A1  znajdujące się na trasach migracyjnych zwierząt zostały zamknięte. Obecnie  prowadzone są działania związane z zamknięciem przepustów na odcinkach  dróg S7 i S8.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Posiedzenie-Miedzyresortowego-Zespolu-do-spraw-ASF2

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet