O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

59. posiedzenie GZ ds. ASF [2018-03-28 11:46:12]

27 marca br. Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w 59. posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF w kraju oraz podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną działania, w tym informacja o przeprowadzonych kontrolach w gospodarstwach na obszarach, gdzie realizowany jest program bioasekuracji na obszarach wyznaczanych w związku z wystąpieniem ASF oraz wyniki tych kontroli. Ponadto, zostały przedstawione konkluzje z międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. „ASF w Europie. Perspektywy na przyszłość”. Omówiono również stan realizacji ,,mapy drogowej" opracowanej przez GIW, w tym listę ZHW i harmonogram wdrożenia badań molekularnych i serologicznych w kierunku ASF, pobieranie i badanie próbek do badań w kierunku ASF z żywności odebranej podróżnym na granicach RP z krajami trzecimi: Ukrainą, Białorusią i Rosją (Obwód Kaliningradzki), jak również przekazanie uaktualnionych danych nt. zasad bioasekuracji pracownikom ODR, celem ich rozpowszechnienia wśród rolników i hodowców zajmujących się hodowlą trzody chlewnej na terenie całego kraju.

Ponadto, Dyrektor PIWet-PIB zabrał głos w sprawie wykonywania badań w kierunku ASF oraz czasu oczekiwania na wyniki badań, zwracając szczególną uwagę, że ten ostatni element, oprócz faktycznego wykonywania badań, jest uzależniony również od okresu, w jakim próbki do badań docierają z powiatowych inspektoratów weterynarii do Instytutu.

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet