O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Spotkanie nt. sytuacji odnośnie ASF w Europie [2018-03-27 10:16:29]

26 marca br. odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Białorusi, Rosji i Ukrainy z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem. Spotkanie poświęcone było walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Europie. Podczas spotkania Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach był reprezentowany przez Dyrektora PIWet-PIB prof. Krzysztofa Niemczuka oraz prof. Grzegorza Woźniakowskiego.

Spotkanie otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, podkreślając, że  ASF to wciąż poważny problem dla unijnego sektora rolno-spożywczego, zagrożenie dla całej Unii Europejskiej i krajów sąsiednich. Zwrócił ponadto uwagę na dotkliwość skutków wystąpienia choroby, które mogą trwać znacznie dłużej niż sama choroba, powodując znaczne straty ekonomiczne i społeczne. Dlatego też według ministra niezbędne jest w tej walce wsparcie ze strony Komisji Europejskiej.

Komisarz UE Vytenis Andriukaitis poinformował, iż Komisja Europejska prowadzi działania służące likwidacji tej choroby. Ponadto, przedstawiciel Komisji Europejskiej zwrócił uwagę, że jest to już czwarte spotkanie na wysokim szczeblu poświęcone walce ze skutkami afrykańskiego pomoru świń.

Część merytoryczną konferencji otworzył wykład dyrektora PIWet-PIB, prof. Krzysztofa Niemczuka, który w swojej prezentacji przedstawił dane odnośnie genezy tej choroby oraz aktualnego stanu wiedzy na temat ASF.

Następnie, bieżącą sytuację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń w Polsce zaprezentował natomiast główny lekarz weterynarii Pan Paweł Niemczuk.

Tę część panelu podsumował z kolei podsekretarz stanu, Pan Rafał Romanowski, który poinformował o podejmowanych w Polsce działaniach służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Wiceminister przedstawił także propozycje wsparcia walki
 z ASF ze strony Komisji Europejskiej.

Następnie, przedstawiciele delegacji prezentowali informacje o wdrożonych działaniach
w swoich krajach.

Najważniejszym elementem konferencji było spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana komisarza Vytenisa Andriukaitisa oraz Pana ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela przyjął premier Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mateusz Morawiecki. Rozmowa dotyczyła współpracy Polski i UE w zakresie działań na rzecz walki z ASF.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/ASF-w-Europie

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet