O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Ósma edycja Europejskiego Forum Rolniczego [2018-03-27 10:15:52]

Ósma edycja Europejskiego Forum Rolniczego odbyła się w tym roku w Jasionce w dniach 23-24 marca. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jarosław Gowin (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krzysztof Jurgiel (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Joachim Brudziński (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), Jerzy Buzek (Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - EFRWP), Czesław Siekierski (Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego), Jerzy Plewa (Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich), Phil Hogan (komisarz ds. rolnictwa UE), Ryszard Zarudzki (Podsekretarz Stanu w MRiRW), ministrowie rolnictwa Francji, Czech, Węgier oraz wielu naukowców i ekspertów branżowych. W sumie w wydarzeniu wzięło udział ok. 900 osób. Nasz Instytut reprezentowali: prof. Jacek Kuźmak, dr hab. Mirosław Polak, inż. Wiesława Drozdowska oraz mgr Kinga Stateczna. Kształt Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej, sposoby poprawy opłacalności, wydajności i konkurencyjności rolnictwa, oraz możliwości wykorzystania innowacji technicznych w produkcji rolnej były wiodącymi tematami debaty w pierwszym dniu. Drugi dzień poświęcony był w całości nowoczesnym rozwiązaniom dla rolnictwa oraz możliwościom wykorzystania i wdrażania innowacji w produkcji rolnej. W debacie pt. ,,Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie – rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji’’, udział wzięli: Ryszard Zarudzki, Czesław Siekierski, Jerzy Plewa oraz Wolfgang Burtscher – Zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Badań, Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej. Dyskusjom i panelom tematycznym towarzyszyły ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Prezentowano najnowsze technologie oraz innowacje m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, finansowania i obniżania kosztów oraz ograniczania negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko naturalne. Stoisko PIWet-PIB cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt odwiedzin m.in. Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela, Pana Ryszarda Zarudzkiego, Pana Gabriela Janowskiego, byłego ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz Pana senatora Jerzego Chróścikowskiego.

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet