O Nas
Dla Was
<-poprzednia  |  następna->

Konferencja pt. „Zasady bioasekuracji ASF i grypy ptaków” [2018-02-24 11:01:50]

22 lutego br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja pt. „Zasady bioasekuracji ASF i grypy ptaków”. Było to spotkanie informacyjne dla szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Rafał Romanowski, a także Pan Przemysław Humięcki – Doradca Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Przemysław Bednarski – Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska, Pan Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii, Pan Robert Jakubik – z-ca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW, oraz Pan Mieczysław Mosakowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych MRiRW.

Konferencję otworzył Pan Minister Romanowski, który przedstawił również wykład pt. „Administracyjne zwalczanie ASF”. Prof. Niemczuk po prezentacji Instytutu przedstawił wykład pt. "Afrykański pomór świń: epidemiologia, występowanie zabezpieczanie stad hodowlanych, zwalczanie". Ponadto, prof. Krzysztof Śmietanka przedstawił prezentację nt. aktualnej sytuacji w zakresie grypy ptaków w Europie i Polsce oraz wybranych aspektów bioasekuracji. Bardzo ważny był również wykład, pt. Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika jako skuteczna metoda zwalczania afrykańskiego pomoru świń, wygłoszony przez panią Wioletę Kniżewską, reprezentującą Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, a także Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Z dużym zainteresowaniem spotkał się ponadto wykład Pana dr. Pawła Niemczuka, pt. "Sytuacja epizootyczna, program bioasekuracji i zwalczania ASF".

Konferencja była kolejną możliwością przekazania informacji o aktualnej sytuacji w zakresie ASF oraz grypy ptaków, jak również działań, które podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Głównego Inspektoratu Weterynarii i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Bardzo istotnym elementem edukacyjnym dla przedstawicieli szkół rolniczych była dyskusja z udziałem naukowców z krajowego laboratorium referencyjnego PIWet-PIB w Puławach oraz uczestnikami spotkania z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również Głównego Lekarza Weterynarii.

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

errr

 

Powrót
error
error
errorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
errorGłówny Inspektorat Weterynarii
error
error
errorPolskie Centrum Akredytacji
error
error
error
error
error
error
error
error
error
error
DEKONTAMINACJA
oferta PIWet-PIB
Poziom przeciwciał FAVN
NOWA CENA 162 zł
ZATRUCIA PSZCZÓŁ
Pisemny przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35

Copyright © 2020 - PIWet